Nízko-Tlakové Otryskávacie Zariadenia

Example of applications: Vortex-Nozze

 

Technológia jemného vírivého otryskávania VARIO udáva nové standardy v oblasti efektivity a rýchlosti povrchovej úpravy alebo renovácie sôch a iných iných historických monumentov.
 

Nová technológia VARIO trysiek setrného otryskávania je súhrnným pojmom absolútne setrného, efektívneho a ekologického cistenia. Stavebnicový princíp trysiek VARIO umoznuje vykonávat 3 rozne metódy otryskávania jednou základnou tryskou. To poskytuje tú výhodu, ze je mozné optimálne sa prisposobovat stále sa meniacim poziadavkám cistenia tak, aby sa mohli dosahovat co najlepsie mozné výsledky cistenia. Jednoduchou výmenou speciálnych komponentov trysky mozno efektívne a hospodárne pouzit základnú trysku tak ako vírivú otryskávaciu trysku, plochú otryskávaciu trysku, ako aj Venturiho kruhovú otryskávaciu trysku.

 
Nízko-tlaková otryskávacia technológia od firmy SAPI je pouzitelná na cistenie:
  • Prírodného kamena
  • Tehlových stien
  • Odstranovanie grafitov
  • Ohorenín po poziari atd.
 
Tri rozdielne cistiace metódy
Vírivá - Plochá - Venturiho metóda 
 
  • setrne ako k zivotnému prostrediu tak aj k otryskávanému objektu
  • pouzitelne pre nízko-stredne-a vysoko tlakové cistenie
  • moznost pouzitia suchej-vlhkej- a mokrej cistiacej metódy 
  • vysoký výkon
  • minimálna spotreba abrazívneho materiálu

 

  

 

 

 

Metóda 1: Technológia vírivého otryskávania

Novo vyvinutá a uz úspesne vyskúsaná plochá otryskávacia tryska VARIO formuje svojou vycibrenou konfiguráciou superplochý siroký lúc. Takto vytvorený siroký lúc v tvare stierky nesie v stlacenom vzduchu jemne rozptýlené, extrémne plocho sformované castice proti cistenému povrchu pri obzvlást vysokom plosnom výkone. Tým sa stáva odstranovanie povrchových vrstiev a odolných znecistení efektívnejsím ako pri otryskávaní doterajsími tryskami na otryskávanie s okrúhlym obrazcom záberu. Sírka záberu ciní asi 15 - 30 cm v závislosti na velkosti otryskávacej hlavice. Variáciami zrnenia otryskávacieho prostriedku ako aj tlaku vzduchu sa môze táto technológia trysky pouzívat vo velmi sirokom spektre aplikácií. Plochá otryskávacia tryska sa moze pouzívat tak pri metóde suchého, ako aj mokrého otryskávania

  

Metóda 2: Technológia plochého otryskávania                

Novo vyvinutá a uz úspesne vyskúsaná plochá otryskávacia tryska VARIO formuje svojou vycibrenou konfiguráciou superplochý siroký luc. Takto vytvorený siroký lúc v tvare stierky nesie v stlacenom vzduchu jemne rozptýlené, extrémne plocho sformované castice proti cistenému povrchu pri obzvlást vysokom plosnom výkone. Tým sa stáva odstranovanie povrchových vrstiev a odolných znecistení efektívnejsím ako pri otryskávaní doterajsími tryskami na otryskávanie s okrúhlym obrazcom záberu. Sírka záberu ciní asi 15 - 30 cm v závislosti na velkosti otryskávacej hlavice. Variáciami zrnenia otryskávacieho prostriedku ako aj tlaku vzduchu sa môze táto technológia trysky pouzívat vo velmi sirokom spektre aplikácií. Plochá otryskávacia tryska sa moze pouzívat tak pri metóde suchého, ako aj mokrého otryskávania.

 

Metóda 3: Venturiho technológia okrúhleho otryskávania 

Bezná technológia otryskávania na univerzálne otryskávacie práce. Venturiho technológia okrúhleho otryskávania lineárne urýchluje prúd stlaceného vzduchu a vytvára kuzelovitý okrúhly lúc. Otryskávacie castice narázajú vysokou rýchlostou na povrch. Pre ich silné abrazívne posobenie je Venturiho technológia otryskávania obzvlást vhodná na odstranovanie povrchových vrstiev a na zdrsnenie najroznejsích povrchov, ako sú ocel, betón, omietka atd.

Pouzitelnost:
VARIO tryska pre setrne otryskávanie od firmy SAPI je Vasa najlepsia volba pre povrchovú upravu budov, stien, a monumentov vyrobených z prírodného kamena, tehál alebo betónu. Tato technológia je tak isto vhodná pre úpravu povrchou ktoré pozostávaju z prírodného kamena, betónu, dreva a ocele. Tato technológia je tiez efektívna pri odstrnovaní korózie, grafitov, organických a minerálnych náterov.

 SAPI nízko-tlakovy vírivy cistiaci system.pdf

 

 Brozura SAPI nízko-tlakový vírivý systém.pdf

 

 

Technológia Nízko-Tlakového Víriveho Otryskávania

 

 

Print this pageSapi Sandstrahl und Anlagenbau GmbH - Enkinger Weg 4 - 86753 - Möttingen-Germany Tel.: +49 (0) 9083/9615-0 - Fax: +49 (0) 9083/9615-99 - email: info@sapigmbh.de(c) 2010 - All rights reserved  |  

Kontakt-Form

  |  

Impressum

  |  

Sitemap

  |  

Linky

  |